Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Nová hala Gumotex"

Publikováno: 18.12.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/2139 ev.č. ENV/2018/85008 ze dne 17.12.2018, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Nová hala Gumotex“ , o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...