Dokumenty pro příjemce dotací z Programu na podporu NNO 2018 - Podprogram A

Na tomto místě jsou k dispozici důležité dokumenty související s realizací projektů podpořených v Programu na podporu projektů NNO pro rok 2018 - podprogramu A.

Publicita projektů podpořených v podprogramu A

Požadavky na publicitu hmotných výstupů projektů jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR (bod 24) takto:

V případě, že prostředky dotace budou použity na výrobu hmotných, nebo elektronických výstupů (časopisů, publikací, plakátů, herních pomůcek, webových stránek, CD-ROM apod.), organizace na tento výstup uvede logo MŽP společně s formulací: „Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“, nebo „Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“. Logo bude použito v základním tvaru.

Při použití loga MŽP je nutné respektovat Manuál pro použití logotypu MŽP.

Logo MŽP v tiskové kvalitě si můžete vyžádat e-mailem. V případě nejasností k publicitě doporučujeme její provedení předem konzultovat s pracovníky MŽP.

Přehled dokumentů je průběžně aktualizován.