Vyhodnocení nizozemského předsednictví a priority slovenského předsednictví

Slovenské předsednictví v Radě EU
1. července - 31. prosince 2016