Případové studie k zavedení nízkoemisních zón ve čtyřech vybraných lázeňských místech

Případová studie k zavedení nízkoemisních zón (dále jen NEZ) ve čtyřech vybraných lázeňských místech shrnuje možnosti použití tohoto nástroje v podmínkách České republiky. Studie se zabývá postojem orgánů obcí se statutem lázeňského místa k zavádění NEZ na území obcí, dopravní analýzou možnosti zavádění NEZ ve všech lázeňských místech v ČR a dále analýzou dopadů zavedení NEZ na emisní bilanci včetně změn příspěvků silniční dopravy k imisním koncentracím ve čtyřech vybraných městech se statutem lázeňského místa (Jeseník, Karlovy Vary, Klimkovice, Teplice). Zpracovatelem studie je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Stáhněte si...