Vyšel zářijový Věstník MŽP

Vyšel zářijový Věstník MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 9, jehož obsahem je:

- Metodický pokyn MŽP, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s MMR, odborem územního plánování, k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Výzva č. 1/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky SFŽP (aktualizace)

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.