MŽP vydalo nové číslo Věstníku

MŽP vydalo nové číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách Věstník MŽP ČR, částku 10, jehož obsahem je:

- Výzva č. 17/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

- Výzva č. 18/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

- Výzva č. 19/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

- Výzva č. 20/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí

- Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti

- Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se oznamuje kódové označení vybraných údajů souhrnné provozní evidence stacionárních zdrojů

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.