Vyšlo speciální číslo Věstníku MŽP

Vyšlo speciální číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP ČR.

  • Částka 3 je zaměřena na zveřejnění nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodních památek a přírodních rezervací, a jejich ochranných pásem a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek.
  • V tomto čísle je uvedeno celkem 35 nařízení vydaných v letech 2015, 2016 a 2017.
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.