Vychází červnové číslo Věstníku MŽP

Vychází červnové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP ČR.

Obsahem čtvrté částky je:

  • Metodika Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, ke stanovení přirozenosti lesů v ČR
  • Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k vymezování, navrhování a schvalování zonace na území národních parků ČR
  • Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k vymezování, navrhování a schvalování klidových území národních parků v ČR
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Přírodní památka Chmelinec
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.