Čerpání 4 miliard pro Moravskoslezský kraj začalo

Ministr životního prostředí Pavel Drobil se dnes v Ostravě sešel se zástupci firem, které patří k největším znečišťovatelům ovzduší v Moravskoslezském kraji. Informoval je o možnostech čerpání peněz z výzvy zaměřené na kvalitu ovzduší a snižování emisí, která byla otevřena v pondělí 13. září. Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je jednou z hlavních priorit Ministerstva životního prostředí.

Výzva, vyhlášená v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí zaměřené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí, je určena pro obce, města, další veřejné subjekty, ale i pro velké společnosti, které budou chtít investovat do ekologizace svých provozů a tím snížit vypouštění emisí a prašnost ovzduší.

Žadatelé mohou využít finance na zlepšení kvality ovzduší snížením vypouštěných emisí, snížením prašnosti a snížením imisní zátěže – spadu znečištění do daného území. Půjde o realizace např. nových nízkoemisních zdrojů a nových rozvodů centrálního zásobování teplem, pořízení nízkoemisních technologií, technických opatření pro snížení prašnosti, či výsadbu izolační zeleně.

„Od 13. září do 31. května 2011 bude možné podávat žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí na projekty realizované pouze v Moravskoslezském kraji, které zlepší kvalitu ovzduší. Tato mimořádná výzva dává k dispozici čtyři miliardy korun,“ říká ministr Drobil.

Výzva bude reflektovat některé nové možnosti a přístupy, které rozšiřují okruh možných žadatelů o dotaci, zároveň se podařilo také výrazně zkrátit a zjednodušit i způsob hodnocení projektů. Celkem je připravováno okolo 30 projektových záměrů velkých znečišťovatelů s očekávaným výrazným dopadem do snížení vypouštěných emisí znečišťujících látek.

Současně s vyhlášenou výzvou bude pokračovat i informační kampaň MŽP, budou probíhat semináře se zaměřením na zpracování kvalitních žádostí o dotaci, standardně budou k dispozici rovněž poradenská místa Státního fondu životního prostředí, vše s cílem získat co největší počet kvalitních a pro kraj prospěšných projektů.

Kontaktním pracovištěm je Krajské pracoviště SFŽP pro Moravskoslezský kraj, Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2, telefony:595 198 432-434 v době po-čt 8:00-16:00, pa 8:00-14:00.

Fotografie z pracovní návštěvy ministra životního prostředí Pavla Drobila v Ostravě najdete zde.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP