Mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu v Bonnu očekávané výsledky nepřineslo

Další kolo mezinárodních jednání o ochraně klimatu, které se konalo od 2. do 6. srpna v německém Bonnu, neskončilo z pohledu českých vyjednavačů úspěchem. Delegáti z více než 190 zemí se po loňském krachu jednání v Kodani snažili o nalezení rámce, který by navázal na první období Kjótského protokolu, jehož platnost vyprší na konci roku 2012. Státy v listopadu loňského roku vzaly tehdy tzv. Kodaňskou dohodu pouze na vědomí a z toho důvodu se jedná o doporučující a právně nezávazný text.

Blíží se tedy čas, kdy by na tuto dohodu měly navázat a připravit tak půdu pro letošní 16. zasedání smluvních stran v mexickém Cancúnu, které se uskuteční na přelomu listopadu a prosince.

Bonnští delegáti jednali ve dvou hlavních skupinách - skupině o budoucích závazcích v rámci Kjótského protokolu (AWG KP) a skupině pod Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu (AWG LCA). Zatímco ve skupině AWG KP byla vyřešena řada technických otázek, skupina AWG LCA jednání brzdila, především rozvojové země, a tím vázlo i dosažení dohody v této skupině. Namísto hledání kompromisního textu přicházely stále nové návrhy a doplnění. Jako podklad pro další vyjednávání na posledním přípravném setkání, které se uskuteční ve dnech 4. - 9. října v čínském Tianjinu, bude tedy sloužit publikovaný nový vyjednávací text ze skupiny AWG KP.

Pokud se jednání i nadále budou ubírat tímto velice pomalým tempem, hrozí, že nastane po skončení roku 2012, kdy vyprší první kontrolní období Kjótského protokolu, právní mezera. Sekretariát Rámcové úmluvy proto připravil krizový dokument, který popisuje možné dopady této mezery zejména na emisní obchodování a flexibilní mechanismy Protokolu. Některé ekonomicky vyspělé státy jasně signalizovaly, že bez adekvátního příspěvku rozvojových zemí a redukčních závazků USA nejsou ochotny akceptovat nové. závazky pod Kjótským protokolem.

„Nalezení kompromisu v rámci často velice protichůdných názorů nebude jednoduché. Nicméně doufám, že se na konci roku podaří najít potřebnou shodu nad důležitým rozhodnutím, které nastíní základní podobu období po roce 2012 a zabrání nebo alespoň významně omezí právní mezeru, která tak vážně hrozí,“ řekl Pavel Zámyslický, ředitel odboru změny klimatu.

Kromě samotné činnosti obou pracovních skupin se v Bonnu konala řada doprovodných seminářů. ČR vystoupila v rámci diskuse o přínosech mezinárodního obchodování s emisemi, z jehož výnosů je financován program Zelená úsporám. Mnoho zástupců států i vládních a nevládních institucí projevilo zájem o tento program a o jeho přínosy ke snižování emisí skleníkových plynů i látek znečišťujících ovzduší v ČR.

Pro podrobnější odpovědi a informace se obracejte na ředitele odboru změny klimatu pana Pavla Zámyslického

pavel.zamyslicky@mzp.cz

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP