Nedopustíme, aby se Šumava stala obětí předvolebního boje

„Byl bych opravdu rád, kdyby se nám dlouho připravovanou společnou dohodu Vize 2020 se starosty šumavských obcí podařilo podepsat. Jsem přesvědčen, že je výhodná jak pro ochranu unikátní přírody Šumavy, tak pro obce samotné. Nechci ale, aby se právě tato dohoda stala součástí předvolebního boje. S obcemi v minulých měsících proběhla řada intenzivních jednání, před měsícem jsem byl na Šumavě i já sám. Právě z tohoto jednání jsem se do Prahy vracel s pocitem, že podepsání dohody je otázkou v řádu několika dnů, maximálně týdnů. Politický tlak ze strany krajů na obce ale zesílil a činí se i nově vzniklá strana bývalého premiéra Zemana. Boji politických stran o poslední střípky panenské Šumavy nehodlám poskytovat živnou půdu, natolik mi na osudu národního parku na Šumavě záleží. Do poloviny února by proto mělo ministerstvo a Správa národního parku se starosty vyjasnit a vysvětlit případné rozpory. Pokud ani pak nebude dohoda oboustranně akceptovatelná, ministerstvo nemůže a nebude v dalších jednáních o jejím podpisu pokračovat. S obcemi budeme komunikovat samozřejmě nadále, už ale nikoli na půdorysu tohoto dokumentu,“ komentuje ministr životního prostředí Jan Dusík poslední vývoj kolem dohody MŽP a šumavských obcí „Vize Šumava 2020“.

„Spolupráci se šumavskými obcemi začal vyjednávat ministr Bursík, konkrétní úpravu Vize Šumava 2020 jsem s obcemi na Šumavě pak připravil já a byl jsem potěšen jejich racionálním přístupem. O to více mne mrzí, když vidím, jak nyní podléhají intenzivnímu politickému nátlaku. Bohužel se potvrzuje, že na Šumavě jde nikoli o přírodu a místní lidi, ale o zisk bodů pro následující volby,“ konstatuje bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko.

„Ministerstvo paradoxně – ještě před podpisem Vize Šumava 2020 – splnilo své hlavní závazky z tohoto dokumentu. Rozběhlo speciální dotační titul na podporu drobných projektů obcí v národních parcích. Vláda koncem roku po složitých jednáních souhlasila s návrhem, aby žádosti o podporu z evropských fondů v některých oblastech dostaly výhodnější bodové – a tedy i finanční - hodnocení. Prosadili jsme, aby se plán otestoval právě na Šumavě, kde Správa parku už, společně s obcemi, připravuje konkrétní projekty. Jde o významný krok, který pomůže řešit regionální rozvoj komplexně a především by měl zlepšit kvalitu života místních lidí. Je opravdu bizarní, že někteří politici označují právě tento vstřícný postup ministerstva vůči místním lidem za pokus o zkorumpování,“ dodává náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Ministerstvo životního prostředí bude také posuzovat rozpor mezi Správou Národního parku Šumava a Radou parku o podobu návštěvního řádu, kde jádrem neshod jsou zejména pravidla splouvání Vltavy. Při svém rozhodování bude vycházet z analýzy uplynulého období a z české i evropské legislativy. Ministerstvo zajistí, aby návštěvní řád byl schválen v řádném termínu, tj. do 1. května 2010 a nedošlo tak k ohrožení turistického ruchu na Šumavě.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP