Integrovaný registr znečišťování už pět let informuje lidi o jejich prostředí

Dnes byly na stránkách integrovaného registru znečišťování zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2008. Jedná se již o pátý ohlašovací rok, za který budou data veřejnosti zpřístupněna. Poprvé měla veřejnost možnost se s informacemi o množství vybraných znečišťujících látek vypuštěných z průmyslových a zemědělských provozoven seznámit 30. září 2005.

Za dobu existence integrovaného registru znečišťování (IRZ) narůstá počet ohlašujících provozoven. Za rok 2008 budou k dispozici údaje od více než 1300 provozoven, což znamená výrazný nárůst oproti prvnímu ohlašovacímu roku (údaje tehdy hlásilo necelých 900 provozoven). Konstantně narůstá návštěvnost stránek IRZ, které kromě údajů od provozovatelů nabízejí komplexní informační podporu pro všechny cílové skupiny a rozsah poskytovaných informací (zejména v oblasti sledování znečišťujících látek).

Rok 2008 znamenal rovněž změny v legislativě [1], které se plně promítnou při ohlašování údajů do IRZ za rok 2009. Ministerstvo životního prostředí chystá na podzim příručku pro provozovatele, která pomůže se v nové legislativě zorientovat.

Česká republika také v roce 2009 předala informace požadované evropskou legislativou [2] do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), který bude poskytovat údaje za všechny členské země EU.

Dalším úspěchem v této oblasti registrů znečišťování bylo dokončení ratifikačního procesu mezinárodního Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek 12. srpna letošního roku [3].

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Další informace:
http://www.irz.cz

Podrobnější a odborné informace rád podá Jan Maršák, ředitel odboru IPPC a IRZ MŽP, tel.: 267 122 739, e-mail: Jan.Marsak@mzp.cz.

Poznámky:
[1] Zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006
[3] Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR) – první mezinárodně platný dokument upravující fungování registrů znečišťování sjednaný v roce 2003 v Kyjevě. Protokol o PRTR vstoupil v platnost 8. října 2009 poté, co byl ratifikován 16 státy. Pro Českou republiku, která dokončila ratifikační proces 12. srpna 2009, bude protokol platný od 10. listopadu 2009.