Zítra v 85 městech ČR začne již osmý Týden mobility

Zítra začíná v 85 městech České republiky a více než 1500 městech zemí EU celoevropská kampaň Evropský týden mobility (16. – 22. září) včetně Evropského dne bez aut (22. září).

Evropský týden mobility má za cíl osvětou a dobrým příkladem pomoci rozvoji udržitelné dopravy – tedy veřejné dopravy, cyklistiky či chůze - a zlepšení ovzduší a klimatu ve městech. Letošním tématem kampaně je „Naše město – naše klima“, Organizátoři tak upozorňují na fakt, že automobilová doprava ve městech nejen přispívá ke globálním změnám klimatu, ale mění také samotné „klima“ města a jeho ulic.

Česká republika patří mezi pravidelné a úspěšné účastníky Týdne mobility. Mnoho účastnických měst se rekrutuje z Národní sítě Zdravých měst, v dalších městech pak iniciují účast v kampani aktivní místní nevládní organizace. Letos se přihlásilo 85 měst Čech, Moravy a Slezska, čímž se, co do počtu měst, v Evropě řadíme na 5. místo. Na evropské stránky kampaně se přihlásilo 34 zemí (29 je z Evropy, k tomu se hlásí také Brazílie, Ekvádor, Japonsko, Kanada a Jižní Korea).

Mezi českými městy jsou zastoupena téměř všechna krajská města (vyjma Olomouce a Ostravy), mnoho měst se kampaně účastní již po několikáté, rekordmani (České Budějovice, Hlučín, Hodonín, Kroměříž a Vsetín) již poosmé.

Evropský týden mobility můžeme rozdělit na dvě části, první je zábava, poučení, informace – výukové programy ve školách, výstavy, besedy, festivaly, cykloprojížďky a výlety. MHD bude ve 14 městech zdarma a lidé, kteří si odvykli jezdit MHD či příměstskou vlakovou dopravou, si mohou v tom týdnu znovu vyzkoušet , zda jim ježdění MHD či příměstskými vlaky neušetří čas a peníze.

Na webových stránkách MŽP najdete programy jednotlivých měst podle krajů, podle dnů i podle abecedy. Pro bližší informaci z měst se můžete obrátit přímo na místní koordinátory kampaně.

Druhá část kampaně je dlouhodobá a přetrvává, nekončí 22. září. Města zavádějí řadu pozitivních změn, která napomáhají k vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů (zklidňování dopravy, přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch chodců a MHD); ke zlepšení kvality ovzduší, snížení prašnosti i skleníkových emisí. Směřují také k tomu, aby se do center a ulic měst vrátil život. Jde o opatření, která města uskutečňují průběžně (zdaleka nejen kvůli kampani) v rámci svého dlouhodobého rozvoje. Kampaň Evropský týden mobility slouží tedy také jako „výstavní skříň“ pro tyto příklady dobré praxe.

Eva Veverková, tiskové oddělení MŽP