Evropská chráněná území pomáhají zpomalit úbytek biodiverzity

Fascinující a nádherná rozmanitost evropské přírody je v ohrožení. Ničení přirozeného prostředí způsobeného vývojem lidstva a měnící se klima jsou jen dvěma z mnoha faktorů, jenž ročně vymažou z naší planety odhadem 140 000 druhů.

První část průkopnické zprávy Ekonomika ekosystémů a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodiversity” - TEEB) vydaná v květnu 2008 potvrdila, že pokud nebudou přijata žádná opatření, bude současný celosvětový rychlý pokles biodiverzity (biologické rozmanitosti) společnost stát odhadem 3,1 bilionu dolarů ročně. Pomoc ale může být na dosah ruky.

V rozlehlých chráněných územích Evropy se nalézají doslova klenoty biodiverzity. Tyto zelené drahokamy jsou rezervoárem biodiverzity, zdrojem vody, kulturním a ekonomickým bohatstvím; místem rekreace, zdraví, dobré nálady a duchovního naplnění: jde v nich nejen o přírodu, ale i o lidi.

Každoroční největší setkání lidí pracujících v evropských chráněných územích, pro ně a s nimi - konference EUROPARC, v letošním roce organizovaná Švédskou agenturou pro ochranu životního prostředí - se koná od 9. do 13. září ve Strömstadu ve Švédsku. Federaci EUROPARC zastupuje 500 členů, kteří spravují zelené bohatství evropské půdy, moře, lesů a kulturního dědictví. Českou ochranu přírody budou reprezentovat zástupci všech čtyř našich národních parků (České Švýcarsko, Krkonoše, Podyjí a Šumava) i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Letošní setkání 300 zástupců evropských chráněných území bude zároveň oslavou 100. výročí existence národních parků v Evropě. Při této příležitosti vydává EUROPARC novou knihu s názvem „Žijící parky: sto let národních parků v Evropě“. Experti na ochranu přírody se budou ve Strömstadu pokoušet hledat řešení k odvrácení poklesu biodiverzity, k zmírnění dopadů klimatických změn v této oblasti.

Další informace:
Federace EUROPARC (www.europarc.org) má na starost ochranu a propagaci evropských chráněných území a všeho, co nabízejí. Jde o největší nevládní organizaci, zastupující evropská chráněná území a sjednocující národní parky, regionální parky, přírodní parky a biosférické rezervace ve 30 zemích Evropy se společným cílem chránit evropskou jedinečnou rozmanitost přírody, prostředí a krajiny. Prezidentkou je paní Erika Stanciu a ředitelkou Carol Ritchie.
TEEB: Německé spolkové ministerstvo životního prostředí a Evropská komise s podporou několika dalších partnerů společně iniciovali zprávu Ekonomika ekosystému a biodiverzity (TEEB). Je to globální studie pro zhodnocení nákladů souvisejících se ztrátou biodiverzity a s tím spojený pokles ve službách ekosystému po celém světě, jejímž úkolem je i porovnat takovéto náklady s náklady na efektivní ochranu a udržitelné využívání. Jejím cílem je zvýšit povědomí lidí o hodnotě biodiverzity a službách ekosystému a rozvinout „hodnotící sady“.

Kontakty pro média:
Morwenna Parkyn, vedoucí pro komunikaci Federace EUROPARC, tel: +49 855 296 1021, mob.: +49 176 810 57827, e-mail: m.parkyn@europarc.org
Christina Anderson, vedoucí pro tisk, Švédská agentura pro ochranu přírody, mob.: +46 733 248 943, e-mail: christina.anderson@naturvardsverket.se

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP