MŽP vyhlásilo grantové řízení pro neziskové organizace na rok 2010

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo grantové řízení pro nestátní neziskové organizace na rok 2010. Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti mohou až do 5. října 2009 předkládat projekty do pěti tématických oblastí zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Jedná se o jednoleté, malé neinvestiční projekty do 300 000 Kč.

Mezi hlavní podporované oblasti patří změna klimatu, ochrana přírody a biologické rozmanitosti, životní prostředí a vlivy na lidské zdraví, kvalita života, udržitelný rozvoj odpady a průřezová oblast. Průřezová oblast se vztahuje zejména na projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které řeší více témat dohromady.

MŽP podporuje projekty nestátních neziskových organizací každoročně. Za posledních 10 let podpořilo přibližně 1 800 projektů za celkovou částku cca 225 milionů Kč. Mezi úspěšné projekty z minulosti patří Ekologické dny Olomouc, týden osvětových akcí k Evropskému týdnu mobility, vzdělávání o přírodě blízkém lesním hospodaření FCS, festival GLOBE Games, veletrh ekologických výukových programů, poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a další. V rámci grantů MŽP přispívá i na vydávání časopisů, jako je Ochrana ovzduší, Sedmá generace, Ekolist, Obnovitelné zdroje energie, Časopis Bílé Karpaty, Poodří atd.

Podrobné informace o výběrovém řízení jsou zveřejněny na webových stránkách MŽP na adrese http://www.mzp.cz/cz/podpora_projektu_nno_2010_vr.

Výsledky a výstupy z projektů podpořených MŽP v předcházejících letech jsou pro novináře, veřejnou správu i širokou veřejnost k dispozici v elektronické databázi na adrese www.mzp.cz/projekty.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Kontakt:
Helena Knappová, odbor environmentálního vzdělávání, tel.: 267 122 226, helena.knappova@mzp.cz