Směrem k eEnvironment, k sdílenému informačnímu systému o životním prostředí v Evropě

„Integrace znalostí o životním prostředí v Evropě“, znělo hlavní motto konference Towards eEnvironment (Směrem k eEnvironment), která se konala 25.- 27. března 2009 v Praze. Evropská komise chce vybudovat Sdílený informační systém o životním prostředí v Evropě, který poskytne kvalitní a ověřené informace.

V dnešní době existuje v Evropě množství informačních systémů o životním prostředí. Cílem Evropské komise je však vybudovat Sdílený informační systém v Evropě pro životní prostředí (Shared Environmental Information System - SEIS), jednotnou vstupní bránu k informacím o stavu, vývoji životního prostředí a aktivitách ve prospěch jeho ochrany. K tomuto záměru svolalo české předsednictví v Radě EU tento týden do Prahy mezinárodní konferenci Towards eEnvironment.

Konference, kterou slavnostně zahájil I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík spolu s prorektorem Masarykovy univerzity v Brně Janem Svatoněm, se zúčastnilo přes 400 účastníků z celého světa, mimo jiné ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Jacqueline McGlade, ředitel Programů pro sledování Země Evropské kosmické agentury (ESA) Volker Liebig, náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Sdílený informační systém pro životní prostředí v Evropě zajistí široké veřejnosti, veřejné správě, firmám, ale i médiím snadný přístup k věrohodným a srovnatelným informacím o stavu životního prostředí v zemích Evropské unie. SEIS bude pracovat s geografickými informačními systémy, které umožní zobrazovat mapy o stavu životního prostředí. Dále bude obsahovat např. informace o kvalitě a kvantitě vody, o nakládaní s odpady, o stavu ovzduší, monitoring půdy, údaje o chráněných územích, emisní limity, platnou legislativu a další užitečné garantované informace. Bude také využívat globální monitorovací systém pro životní prostředí a bezpečnost.

Mezinárodní konference Towards eEnvironment se zaměřila na výměnu informací mezi vědci, veřejnou správou, evropskými enviromentálními agenturami, firmami a institucemi, které jsou zapojené do zpracování informací o životním prostředí, jakož i koncovými uživateli. Na závěr konference zástupci členských státu EU přijali Memorandum k SEIS. Tento významný dokument bude předán Evropské komisi jako doporučení českého předsednictví k dalšímu zavádění SEIS. „České předsednictví touto konferencí chtělo přispět k rychlejšímu zavedení Sdíleného informačního systému o životním prostředí v EU, a tak umožnit nejen veřejné správě a firmám, ale i široké veřejnosti lepší elektronický přístup k ověřeným informacím,“ řekl první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

„Konference upozornila také na rozvíjející se činnost v oblasti informačního systému pro oblast životního prostředí a umožnila odborníkům navázat bližší spolupráci,“ zdůraznil na závěr předseda konference profesor Jiří Hřebíček z Masarykovy univerzity v Brně.

Ve čtvrtek 26. března v Betlémské kapli proběhlo jako součást konference slavnostní předání cen za nejlepší příspěvky ve čtyřech sekcích k využití informačních technologií v oblasti životního prostředí. V mezinárodní konkurenci si první cenu v sekci Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (Global Monitoring for Environment and Security- GMES) odnesli zástupci z České republiky, Jiří Čtyřoký a Michal Pochmann, za svůj příspěvek Atlas města Prahy pro územní plánování.

Konference byla organizována Masarykovou univerzitou v Brně ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Evropskou komisí, Evropskou agenturou životního prostředí a Evropskou kosmickou agenturou. Na organizaci e podílely také CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Česká kosmická kancelář, Ústav informatiky AV ČR a Český hydrometeorologický ústav.

Více informací včetně příspěvků z konference naleznete na www.e-envi2009.org.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Fotografie ze zahájení konference najdete zde, obrázky ze závěrečné tiskové konference najdete zde.

Stáhněte si...