Česko-izraelský seminář o vodě

Česko-izraelský seminář o vodě

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se dnes koná česko-izraelský vodní seminář, jehož tématem je adaptace měst na sucho, udržitelné hospodaření s vodou v urbanizovaných oblastech a znovuvyužití odpadních vod.

Na semináři vystoupí také předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a Daniel Martin Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice.

 

Izrael je světový leader při zavádění řešení na hospodárné zacházení s vodou a implementaci opatření pro úspory při využívání vody. Seminář je zaměřen především na odbornou veřejnost a na české a izraelské firmy působící v oblasti vodního hospodářství. Jeho cílem je podpora a prezentace česko-izraelské spolupráce v oblasti vody. Současně se na semináři budou prezentovat chytrá řešení v oblasti nakládání s vodou např. v podobě zelených střech, využití šedé vody v developerských projektech, využívání dešťové vody. Budou představeny i příklady česko-izraelské komerční spolupráce a podpora programů vědecké spolupráce.

Akci pořádá Ministerstvo životního prostředí za podpory svých rezortních organizací a ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, Ministerstvem ochrany životního prostředí Státu Izrael, Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Českou zemědělskou univerzitou, v prostorách Poslanecké sněmovny PČR (Sněmovní 1, Praha 1) ve čtvrtek 19. 9. 2019 od 9.00 h. Jednací řečí je čeština a angličtina se simultánním tlumočením.

Program semináře zde

 

 

Prezentace přednášejících

1. blok: Normy pro čištění odpadních vod

1. Evžen Zavadil: Současné a chystané právní předpisy v EU a ČR o čištění odpadních vod (PDF, 838 kB )

2. Josef K. Fuksa: Terciální úprava a zbytky organických sloučenin v odpadních vodách (PDF, 2 MB )

3. Amir Erez: Téma regulace v oblasti čištění odpadních vod (domácí a průmyslové) a související prevence znečištění v Izraeli (PDF, 3 MB )

4. David Weinberg: Zkušenosti s využíváním odpadních vod v Izraeli - regulace z pohledu zdravotnictví (PDF, 4 MB )

2. blok: Vodní hospodářství ve městech

1. Effy Dvir: Izraelské komunální korporace, jejich úspěchy, výzvy a vládní regulace jejich činnosti (PDF, 2 MB )

2. Petr Valdman: Příklady dotačních programů pro veřejnost a obce (PDF, 14 MB )

3. Pavel Marták: Připravované aktivity MŽP ve vztahu k suchu ve městech, např. projekt HAMR (PDF, 6 MB )

4. Jan Daňhelka: Dopady změny klimatu na urbanizovanou krajinu v ČR (PDF, 3 MB )

3. blok: Česko-izraelské obchodní zkušenosti / Chytrá řešení na úrovni firem

1. Karolína Šustrová: Chytrá řešení vodního managemantu v prémiových obchodních centrech (PDF, 4 MB )

2. Rostislav Dvořák: Živé stavby (PDF, 11 MB )

3. Gabi Elgressy: Přírodní ošetření vody (PDF, 9 MB )

4. Eva Neudertová: Recyklace šedé vody v bytovém komplexu Botanica K na Praze 5 (PDF, 2 MB )

5. Fernando Castro: Netafim - Formování budoucnosti zemědělství (PDF, 9 MB )

6. Petr Konvalinka: Spolupráce Česka a Izraele na výzkumu, vývoji a financování (PDF, 564 kB )

7. Erik Feldman: Chytrá a bezpečná města (PDF, 4 MB )

 

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534, 267 122 835
E-mail: tiskove@mzp.cz