Reakce ministra Brabce na nesmyslné nařčení ze strany ministra Zaorálka ohledně lithia

Reakce ministra Brabce na nesmyslné nařčení ze strany ministra Zaorálka ohledně lithia

Ministerstvo životního prostředí zásadně odmítá nesmyslné nařčení ze strany ministra zahraničních věcí Zaorálka v reakci na kritiku uzavření memoranda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a australskou firmou European Metals Holding.

Především není pravda, že ministr životního prostředí prodloužil „v tichosti australským těžařům průzkumnou licenci k těžbě lithia,“ jak tvrdí ministr Zaorálek. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve správním řízení, do kterého mimo jiné ministr nemá vůbec právo zasahovat, prodloužilo průzkumné území české firmě GEOMET s.r.o. A příslušný odbor výkonu státní správy, který o tom rozhodl, tak učinil zcela podle mnoho let platného geologického zákona a nemohl ani jinak. MŽP totiž dle tohoto zákona nemá právo provádět selekci žadatele o stanovení či prodloužení průzkumného území podle jiných než zákonem určených podmínek, např. podle národnosti, státní příslušnosti či vlastnictví firmy.

MŽP svá rozhodnutí o stanovení či prodloužení průzkumných území vydává vždy v souladu se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) z hlediska neexistence rozporu se státní surovinovou politikou, tedy v souladu s jejím zněním.  MPO potvrdilo soulad se státní surovinovou politikou a se záměrem souhlasilo. Bez toho by MŽP takové rozhodnutí nemohlo nikdy vydat.

Zásadním dokumentem, který stanovuje strategii státu, pokud jde o těžbu všech nerostných surovin, včetně lithia, je státní surovinová politika, která spadá do kompetence MPO. V této politice je lithium hodnoceno jako nedostatečně prozkoumaná surovina s prioritním zájmem o její další průzkum. Bylo to právě MŽP, které letos v létě do návrhu surovinové politiky státu předložené vládě ze strany MPO požadovalo a následně i prosadilo doplnění zásadního zvýšení ochrany zájmů státu v oblasti průzkumu a dobývání strategických surovin, včetně lithia. A konečně, MŽP odmítlo výzvu MPO spolupodepsat memorandum připravené mezi MPO a australskou firmou European Metals Holding, protože se jeho přípravy nijak nezúčastnilo a ani nevidělo k jeho uzavření důvod.

Považujeme tedy za skandální hledat viníka za kritiku podpisu výše uvedeného memoranda na straně MŽP. Tento resort totiž postupuje zcela v souladu s platnými zákony této země a navíc velmi aktivně bojuje za zájmy státu v oblasti, kde má kompetence především jiný rezort, tedy MPO. To lze snadno prokázat z průběhu projednávání státní surovinové politiky.

Richard Brabec, ministr životního prostředí