Reakce MŽP na dnešní slova Lukáše Wagenknechta a na zjištění neziskové organizace Good Governance

Reakce MŽP na dnešní slova Lukáše Wagenknechta a na zjištění neziskové organizace Good Governance

Ministerstvo životního prostředí kategoricky odmítá dnešní nařčení předsedy organizace Good Governance Lukáše Wagenknechta, že neslo spoluvinu na navázání spolupráce se společností European Metal Holdings. Pan Wagenknecht by si měl před komentáři směrem k MŽP přečíst zákon o geologických pracích a související zákony, kde postup pro vydání průzkumných licencí je stále stejný už 25 let.

MŽP vydalo rozhodnutí o stanovení průzkumného území (průzkumné licence) ve všech případech české firmě GEOMET, řádně zapsané v obchodním rejstříku ČR. Společnost doložila veškerou dokumentaci vycházející ze zákona o geologických pracích potřebnou pro zahájení správního řízení o stanovení průzkumného území, konkrétně: údaje o žadateli dle živnostenského zákona, právní bezůhonnost - doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů a doklady o oprávnění pro podnikání v oboru hornické činnosti.

MŽP se před vydáním průzkumné licence navíc vždy ptá Ministerstva průmyslu a obchodu, zda není vydání průzkumné licence v rozporu se strategií státu v oblasti nakládání s nerostnými surovinami. MŽP od MPO ve všech případech týkajících se průzkumných licencí pro společnost GEOMET vždy obdrželo souhlasné stanovisko, bez kterého nelze průzkumné licence vydat.

Ministerstvo životního prostředí nemá jakékoliv kompetence ani zákonné možnosti zkoumat majetkovou strukturu firem, se kterými zahajuje správní řízení o stanovení průzkumného území, popř. selektovat podle majetkové struktury firem udělení či neudělení průzkumné licence.

Ministr životního prostředí Richard Brabec nepodepsal memorandum o spolupráci se společností European Metal Holdings. Memorandum navrhlo, připravovalo a podmínky se společností EMH dojednávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a podepsal ho ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Podle informací z médií MPO memorandum konzultovalo také s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu by proto mělo vysvětlit veškerá tvrzení, která dnes uvedla nezisková organizace Good Governance.

Bylo to právě a jenom Ministerstvo průmyslu a obchodu, které několik měsíců dojednávalo se společností EMH přípravu memoranda, které ministr Havlíček bez konzultace s Vládou ČR podepsal. Ministerstvo životního prostředí se na jednáních nijak nepodílelo.

Tiskové oddělení MŽP