Reakce ministra Brabce na tiskovou zprávu Pirátů a na pozměňovací návrhy poslankyně Balcarové k novele zákona o ochraně ovzduší

Reakce ministra Brabce na tiskovou zprávu Pirátů a na pozměňovací návrhy poslankyně Balcarové k novele zákona o ochraně ovzduší

Především je prokazatelně naprostá nepravda, že by ministerstvo životního prostředí přistupovalo k otázce kvality ovzduší liknavě. Naopak, my jsme byli ti, kteří rozjeli revoluční projekt kotlíkových dotací, prosadili možnost kontroly lokálních topenišť a povinné revize kotlů na pevná paliva, začali podporovat elektromobilitu, nízkoemisní zóny a regulační plány ve městech, plány na zlepšování kvality ovzduší ve všech regionech a mnoho dalších opatření, včetně podpory stovek ekologických projektů v průmyslu. Bylo by tedy žádoucí, kdyby se paní kolegyně Balcarová jako předsedkyně výboru pro životní prostředí nejprve seznámila se všemi kroky, které udělalo MŽP v posledních 4 letech..

Navíc, první z předložených návrhů, tedy aby obce mohly na svém území zakázat topení uhlím, byl v minulosti několikrát diskutován a sám jsem opakovaně řekl, že bych takovou možnost v zákoně podpořil.  Žádnou odezvu jsme ale na takovou debatu neměli. A mimochodem, všechny kraje dostaly od nás již před 2 lety možnost v rámci kotlíkových dotací nepodpořit na svém území dotační podporu kotlů na uhlí, ale žádný z krajů tuto možnost nevyužil!

 

Pokud jde o druhý návrh, tedy zrušení možnosti poskytnutí výjimek pro některé velké elektrárny, tak je nutno také znát dopady takového rozhodnutí na energetickou soběstačnost a bezpečnost státu a samozřejmě i cenu energií pro občany. Zatím jsem žádnou takovou dopadovou studii neviděl a je nepochybné, že pro debatu ve sněmovně bude bezpodmínečně potřebná. Ale především je mnoha studiemi prokázáno, že prachové mikročástice s navázanými karcinogeny, o jejichž snížení usilujeme v první řadě, pochází hlavně z dopravy a lokálního vytápění. Tam je potřeba cílit. A to také děláme a další kroky máme připravené. Diskuzi se samozřejmě nebráníme, naopak, ale preferujeme v ní méně populismu a naopak více odbornosti. Ostatně, pokud vím, návrhy, které paní předsedkyně předkládá, pochází z valné části z pera Hnutí Duha, se kterým jsme o jednotlivých návrzích v minulosti hovořili.

Richard Brabec, ministr životního prostředí