EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2016

V letošním roce proběhne kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ (16. – 22. září) na téma "Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu" s heslem"Chytrá a čistá mobilita. SIlná ekonomika"

Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Od roku 2002 se Evropský týden mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Kampaň dává občanům možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí a také o možnosti testování nových technologií.


Registrace na ETM: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?


Příručka pro pořadatele místních kampaní
Tematické pokyny 2016
Loga ETM 2016
Leták ETM 2016
Charta ETM 2016
Video ETM 2016