Evropský týden mobility 2014, NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA

V letošním roce nás čeká již 13. ročník „Evropského týdne mobility“ (16. –22. září) na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA

Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.


Od roku 2002 se Evropský týden mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Kampaň dává občanům možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí a také o možnosti testování nových technologií.


Tématické pokyny 2014
Charta ETM 2014
Leták ETM 2014
Logo Evropského týdne mobility 1.verze
Logo Evropského týdne mobility 2.verze
Logo Evropského týdne mobility 3.verze
Evropský týden mobility také na facebooku!

Mgr. Lucie Erbenová
národní koordinátor Evropského týdne mobility
E-mail: lucie.erbenova@mzp.cz

V letošním roce nás čeká 13. ročník „Evropského týdne mobility“ (16. –22. září) na téma NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA

Do letošního ročníku je přihlášeno 27 měst z celé České republiky.


ETM - plakát - Letovice
ETM - plakát - Litoměřice
ETM - plakát - Otrokovice
ETM - plakát - Otrokovice1
ETM - plakát - MČ Praha 4
ETM - plakát - Strakonice
ETM - plakát - Štětí
ETM - plakát - Kopřivnice
ETM - plakát - Ústí nad Labem
ETM - plakát - Zlín
ETM - Brno - plakát
ETM - plakát - Chrudim
ETM - Jihlava - plakát
ETM - Karlovy Vary - plakát
ETM - Karlovy Vary - program
ETM - plakát - Mšeno
ETM - plakát - České Budějovice

Další důležité informace k Evropskému týdnu mobility naleznete také na http://www.mobilityweek.eu!