Evropský týden mobility 2013, ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!

V letošním roce nás čeká 12. ročník „Evropského týdne mobility“ (16. –22. září) na téma ČISTÝ VZDUCH - JE TO NA NÁS!

Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.


Od roku 2002 se Evropský týden mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Kampaň dává občanům možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí a také o možnosti testování nových technologií.


Letošním sloganem, "Čistý vzduch – je to na nás", chce kampaň Evropského týdne mobility zvýšit povědomí o znečišťování ovzduší díky automobilové dopravě ve městech. Je jasně prokazatelné, že znečišťování ovzduší automobily způsobuje vážné dýchací potíže a dokonce i předčasnou smrt. Evropská města a obce jsou proto vyzvány k tomu, aby daly občanům díky lepšímu řízení a plánování městské dopravy a zavedení tzv. „zdravých“ dopravních prostředků věští možnost a prostor k tomu, aby nechali svá auta doma a namísto toho využili MHD.


Charta ETM 2013
Tématické pokyny
Logo Evropského týdne mobility 1.verze
Logo Evropského týdne mobility 2.verze
Logo Evropského týdne mobility 3.verze
Plakát Evropského týdne mobility - vzor
Evropský týden mobility také na facebooku!

Mgr. Lucie Erbenová
národní koordinátor Evropského týdne mobility
Tel:+420 267 122 818
Mob:+420 602 656 399
E-mail: lucie.erbenova@mzp.cz

Další důležité informace k Evropskému týdnu mobility naleznete také na http://www.mobilityweek.eu!