Energetická a klimatická politika nemohou existovat jedna bez druhé, shodli se ministři s místopředsedou EK


Energetická a klimatická politika nemohou existovat jedna bez druhé, shodli se ministři s místopředsedou EK

Evropsky blízký rozměr jednání podtrhovala přirozená blízkost. Maroš Šefčovič se narodil na Slovensku a Praha byla jeho prvním pracovním působištěm. Za klíčové výzvy Evropské unie ve vztahu k členským státům včetně České republiky v současné době považuje vytvoření finanční platformy pro energetickou účinnost, evropský fond pro vědu a výzkum Horizont2020, spolupráci v oblasti energeticko-klimatického plánu a společnou podporu uhelných regionů.

„Je třeba klást větší důraz na vícezdrojové financování a lépe využívat Evropskou investiční banku. Stejně tak fond pro vědu a výzkum Horizont,“ říká místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič a dodává: „Rovněž bychom měli v rámci celé Evropy umět lépe převádět nevyčerpané finance tam, kde je o ně zájem, víc řešit energetickou účinnost včetně ohleduplnosti k životnímu prostředí. Zde stojí za to připomenout systém emisních povolenek, tzv. ETS, který s sebou nese i finanční zdroje.“

Výsledky studií podle Šefčoviče ukazují, že se jedno euro investované do výzkumu, vývoje a start-upů se sedm až dvanáct krát vrátí. A že zabývat se klimatem a energetikou současně je nezbytné a logické.

Klimatické změny reálně přicházejí i do České republiky, a to s překvapivou razancí a rychlostí. Podívejte se, jaký je dnes den v kalendáři a jaké počasí máme,“ říká místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „I v této souvislosti velmi oceňuji, že spolupráce s Evropskou komisí dlouhodobě funguje a připomínám, že energeticko-klimatická politika nemohou existovat jedna bez druhé. Nyní se připravují Národní klimaticko-energetické plány, v kterých musí členské země nastavit opatření pro splnění stanovených cílů v oblasti dekarbonizace včetně obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, vnitřního trhu s energií, energetické bezpečnosti a vědě, výzkumu a inovacích. “

„Česká republika také aktuálně řeší ubývající energetické zdroje a s nimi související dostavbu jaderných elektráren jako zdroje, který by nám zaručil energetickou soběstačnost a bezpečnost. V této souvislosti vítám doporučení eurokomisaře pro energetiku ohledně možného postupu i kontaktů v Evropě v souvislosti s jádrem,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Další potřebné kroky podniknu už příští pondělí a úterý, kdy se zúčastním 13. ročníku Evropského jaderného fóra v Bratislavě, které pořádá společně Slovensko, Česká republika a Evropská komise. Na evropské úrovni rovněž řešíme podporu uhelných regionů.“

„Z úrovně Evropské komise by se měly reálně podpořit i tuzemské uhelné regiony, které významně ovlivnila těžba a které nyní procházejí restrukturalizací. Jde o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Tato podpora je tak logicky propojena s vládním programem RE:START. Což je příznačné, stejně jako velmi dobré načasování návštěvy místopředsedy Evropské komise a komisaře pro energetickou unii, protože právě příští středu chceme vládě předložit související akční plán. RE:STARTU se navíc bude věnovat speciální konference, která se uskuteční už příští čtvrtek, tedy 7. června.“

V souvislosti s podporou uhelných regionů do České republiky v brzké době přijede také speciální tým místopředsedy Evropské komise a komisaře pro energetickou unii Maroše Šefčoviče. Bude mít za cíl pomoct vše rozumně nastavit a hlavně úspěšně realizovat.

Kontakt pro více informací:
Štěpánka Filipová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Tel.: +420 724 302 802
E-mail: filipovas@mpo.cz