Mezinárodní zkušenosti pomáhají – na MŽP diskutovali experti ze Švédska, Slovenska a ČR o budoucnosti plastů

Mezinárodní zkušenosti pomáhají – na MŽP diskutovali experti ze Švédska, Slovenska a ČR o budoucnosti plastů

Během dvoudenního workshopu, který se konal 18. - 19. října 2018 v Praze na Ministerstvu životního prostředí, si odborníci na odpadové hospodářství z ČR a Slovenska vyměňovali zkušenosti se svými švédskými kolegy. Seminář je součástí aktivity Evropské komise TAIEX-EIR PEER 2 PEER, která pomáhá organizovat setkávání expertů členských států k vybraným problémům životního prostředí.

Formou výměny zkušeností a diskuzí mohou jednotlivé země čerpat inspiraci k řešení svých problémů od těch, kteří již funkční řešení nalezli. V případě oběhové ekonomiky a problematiky odpadů, zejména plastových, je nabídka funkčních opatření více než prospěšná, protože jde o celosvětový problém nacházející se v bodě řešení za pět minut dvanáct.

První den proběhla expertní jednání, další den byl věnován semináři s diskusí za účasti odborné veřejnosti. Stěžejními tématy tohoto workshopu byla úloha plastů v oběhové ekonomice, nová evropská strategie v oblasti plastů, informace o třídění a sběru plastových odpadů a obalů včetně příkladů omezování množství jednorázově použitelných plastů, vliv Číny na recyklaci a vývoz odpadů z plastu, způsob recyklace různých druhů plastových odpadů a také jejich energetické využití.

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz