Stovky raků uhynuly v Beskydech na račí mor. Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Stovky raků uhynuly v Beskydech na račí mor. Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Několik stovek uhynulých raků nalezli pracovníci AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy v kilometrovém úseku řeky Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Následné laboratorní analýzy potvrdily podezření, že úhyn raků v oblasti Beskyd způsobil račí mor.

„Račí mor je vysoce nebezpečné infekční onemocnění, které přenášejí invazní nepůvodní druhy raků (zejména rak signální a rak pruhovaný) a může způsobit masové vymírání raka kamenáče a raka říčního. Invazní nepůvodní druhy raků jsou proti onemocnění ve většině případů imunní, ale může zahubit i je,“ říká vedoucí řešitel projektu zaměřeného na boj s invazními druhy raků Jitka Svobodová z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. V rámci projektu jsou doplňována data v mapovém prohlížeči o výskytů invazních druhů raků a ohnisek račího moru. Ten může sloužit jako velice cenný nástroj při preventivních zásazích proti dalšímu šíření a zejména při spolupráci dotčených orgánů, včetně místních rybářských svazů (více informací zde).

Český rybářský svaz Přerov okamžitě informoval o výskytu raka signálního a nebezpečí přenosu na původní druhy raků. Zároveň vyzval své členy k pečlivé dezinfekci rybářského vybavení a včasnému hlášení uhynulých raků. Informaci o situaci na Rožnovské Bečvě zveřejnila také AOPK ČR a zároveň vyzvala veřejnost k zasílání informací o výskytech raků a to zejména uhynulých jedincích (více informací zde).

Rady pro veřejnost: Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

·Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.

·Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.

·Nepřevážejte vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.

Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

Kontakt pro média:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz