Dost bylo plastu a předcházení vzniku odpadů jsou aktuální témata nového Zpravodaje MŽP

Dost bylo plastu a předcházení vzniku odpadů jsou aktuální témata nového Zpravodaje MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydává první letošní číslo svého elektronického Zpravodaje. Hlavním tématem jsou odpady, zejména ty plastové, jejichž celosvětová výroba i spotřeba se stává neudržitelnou.

Právě proto vznikají iniciativy, které nabízejí možnost řešení každému, kdo má zájem s tím něco udělat. Aktuální reakcí na enormní množství odpadu vzniklého z použitého jednorázového nádobí v řetězcích rychlého občerstvení je aktivita pod vedením ministra Richarda Brabce s názvem Dost bylo plastu, která spočívá v uzavření dobrovolných dohod s provozovateli fastfoodů k omezení spotřeby jednorázových plastů. Více informací ke kampani zde.

Společnost Bezobalu se zaměřuje na všechny, kteří rádi nakupují ekologicky, bez plýtvání a do svého vlastního obalu. Nápady, jak nabídku i sortiment rozšířit, jak nadchnout pro bezobalový přístup k životu další zájemce, najdete v rozhovoru s ředitelkou této neziskovky Veronikou Nováčkovou. A když jdeme nakupovat, pak jedině s látkovou taškou. Více než 500 designových látkových tašek nabídlo MŽP v různých soutěžích na podporu zákona o zpoplatnění igelitových tašek v našich obchodech od 1. ledna 2018.

Snižování množství plastového odpadu a především menší zatěžování životního prostředí je i předmětem výzkumů a hledání nových materiálů, které se nejen rozloží, ale především zmizí. Budoucnost vývoje takových materiálů a aktuální situaci popisuje článek o biodegradabilních plastech a jejich alternativách.

Odpady a obaly jsou také předmětem legislativních úprav v tzv. balíčku k oběhovému hospodářství Evropské komise, který by se měl projednat a schválit v první polovině letošního roku. Současná čísla, kdy se z téměř 26 milionů tun plastu v EU pouhých 30% vytřídí a dalších 31% zahrabe na skládky, vyžaduje rychlé a razantní řešení.

Co doporučuje šéfredaktor Průmyslové ekologie Pavel Mohrmann zastupitelům měst a obcí pokud jde o zvyšování či nezvyšování poplatků za odpady pro jejich občany si přečtete v převzatém článku.

Dalším aktuálním a nejednoznačným tématem je nápad na zálohování PET lahví a plechovek od nápojů, které by přineslo nové povinnosti obchodníkům i výrobcům a na zaběhnutý a v ČR hojně využívaný systém třídění plastů by mělo nepředvídatelný účinek. Názory pro i proti a postoj MŽP k této aktivitě najdete také v tomto čísle Zpravodaje.

Pro porovnání vašich zvyků a postojů s dalšími domácnostmi můžete využít informace z ankety na téma předcházení vzniku odpadu v domácnostech, případně se inspirovat naším Desaterem udržitelné spotřeby.

Aktuální číslo Zpravodaje MŽP zde.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz