Velvyslanci se seznámili s plány MŽP pro tento rok

Velvyslanci se seznámili s plány MŽP pro tento rok

Vedení Ministerstva životního prostředí prezentovalo na tradičním setkání s velvyslanci dosavadní úspěchy a priority rezortu pro tento rok, tentokrát se akce konala v prostorách Planetária a hvězdárny Hlavního města Prahy.

Diplomatický sbor si mohl vyslechnout, čím se v poslední době ministerstvo a jeho rezort zabývá a které významné akce připravuje. Nejvíce pozornosti upoutalo odpadové hospodářství, které právě prochází změnou i na úrovni EU. Z konkrétních opatření, která již zakotvila v naší legislativě, jsme uvedli např. zákaz igelitových tašek zdarma. Dále se MŽP věnovalo především oblasti sucha, kde podniká řadu kroků k udržení vody v krajině a spolufinancuje řadu úspěšných projektů. Prezentovali jsme i aktivity na poli ochrany ovzduší.

Letošní místo pro toto tradiční setkání nebylo vybráno náhodou. MŽP je odpovědné za využití dat získaných dálkovým pozorováním Země, a to především v oblasti předpovědi počasí a klimatologie. Díky dokonalejším modelům je pak možné účinně zasahovat právě při suchu, povodním a dalších nepříznivých událostech. Ministerstvo jako každým rokem blíže představilo jednu ze svých rezortních organizací, tentokráte jí byl Český hydrometeorologický ústav. Hosté si odnesli řadu poznatků o činnosti tohoto pracoviště a jeho praktických výstupech.

Tiskové oddělení MŽP