Dalších 5 milionů korun na menší projekty podporující ochranu biodiverzity a české krajiny

  Dalších 5 milionů korun na menší projekty podporující ochranu biodiverzity a české krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2017 – 2025, Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny v roce 2018. Tentokrát je určena pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity nebo rozvoj regionálních pozemkových spolků. Finanční prostředky míří na posílení činnosti spolků a obecně prospěšných společností, které zastřeší zejména lokálně významné projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi. Vloni takto ministerstvo podpořilo 199 projektů.

Tři miliony korun poskytne Ministerstvo životního prostředí na zastřešení projektů podporující biodiverzitu, které se zaměřují na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a péči o krajinu. Dotace na koordinaci podpory pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody a krajiny lze poskytnout do výše dvou milionů korun. Tyto finanční prostředky půjdou zejména na jejich rozvoj. Příjem žádostí skončí 15. listopadu 2017 v 17 hodin.

V roce 2016 se díky takto zaměřeným výzvám realizovalo na199 dílčích projektů. Díky 5 milionům korun jsme podpořili např. mapování odrůd ovocných stromů, hnízdící příležitosti dravců a zpěvných ptáků, botanické a mykologické průzkumy, dále pak terénní exkurze pro veřejnost, kterých se zúčastnilo téměř 4 000 lidí. V rámci podpory pozemkových spolků se realizovalo 32 projektů zajišťujících praktickou péči o cenné pozemky z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Více informací k výzvě najdete zde.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz