Česko-izraelská spolupráce v oblasti životního prostředí pokračuje. Ministr Brabec podepsal v Tel-Avivu memorandum se svým izraelským protějškem

Česko-izraelská spolupráce v oblasti životního prostředí pokračuje. Ministr Brabec podepsal v Tel-Avivu memorandum se svým izraelským protějškem

Ministr životního prostředí Richard Brabec a izraelský ministr životního prostředí Zeev Elkin dnes podepsali společnou deklaraci ke spolupráci ČR a Izraele v oblasti vody, ale také třeba ochrany ovzduší. Ministr Brabec deklaraci podepsal během své krátké návštěvy Izraele, jejímž hlavním tématem bylo hospodaření s vodou a boj proti suchu. Spolupráce mezi ČR a Izraelem zahrnuje nejenom přenos know-how od izraelských subjektů do ČR zejména v oblasti vody, ale také nabídku našich výzkumných institucí směrem k Izraeli. Velmi úspěšný v detekci toxických látek ve vodě je např. Výzkumný ústav vodohospodářský TGM. ČR má z izraelského pohledu také zajímavé a inovativní nástroje v oblasti ochrany ovzduší. Izrael je zase přední světovou zemí v oblasti hospodaření s vodou – tisíce kilometrů nehostinné pouště jsou přetvářeny ve využitelnou krajinu, která má příznivý efekt pro lidský život a zmírňuje klimatické změny. Izrael náleží ke světové technologické špičce, a proto je pro ČR inspirací.

„Izrael je pro nás ukázkou, jak k vodě přistupovat opravdu chytře a držet se na technologické špičce. I my ale máme řadu zajímavých projektů, ze kterých se mohou inspirovat Izraelci. Právě podepsané memorandum ukazuje, že spolupráce je opravdu na vysoké úrovni,“ říká ministr Richard Brabec. Spolu s výzkumem v oblasti ochrany vod se rychle rozvíjejí také další odvětví - biotechnologie, chytré informační systémy zamezující ztrátám vody nebo nejrůznější možnosti transportu a uchování vody. Všechny tyto oblasti jsou pro ČR zajímavou výzvou.

V rámci návštěvy se ministr Brabec zúčastnil také veletrhu WATEC, který je významným světovým veletrhem technologií a inovací spjatých s vodou. Vedle ministra a delegace z MŽP se ho účastní i zástupci TAČR, MZe a dalších českých institucí. Veletrh tradičně prezentuje novinky v oblasti čištění a úpravy vody, biotechnologií a využití vodních sedimentů. Při této příležitosti se ministr Brabec sešel s Odedem Distelem, ředitelem investičního centra izraelského Ministerstva hospodářství, aby projednali možnosti společných výzkumných programů pro inovativní české a izraelské subjekty. „Rýsuje se možná spolupráce například na stanovení indikátorů a hodnot a následného monitoringu mikroplastů, platů, pesticidů a farmak v pitné i odpadní vodě, což je něco co se dosud v ČR vůbec nesleduje. Podobně bychom mohli s Izraelci pracovat na zkoumání kvality podzemních vod a předcházení jejich znečištění pesticidy či nitráty. Všechny projekty, ať už budou financovány prostřednictvím TAČR nebo jiných subjektů, mají mít jedno společné: šetrné, udržitelné a maximálně efektivní nakládání s vodou,“ dodává ministr Brabec.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz