Reakce ministra Brabce na nařčení ze lži Petrem Martanem (SPO)

Reakce ministra Brabce na nařčení ze lži Petrem Martanem (SPO)

Pan Martan ve svém posledním textu, který mu vydal Prachatický deník ( zde), obvinil ministra Brabce ze lži. Té se měl ministr Brabec dopustit tím, že Správa Národního parku Šumava má údajně od 1. června 2017, tzn. s účinností novely zákona o ochraně přírody a krajiny, postupovat v péči o chráněné území bezzásahově, a to na 51% území národního parku.

Reakce ministra Brabce

Pan Martan se odvolává na jakési provozní mapy, které prý osobně viděl. Pan Martan se ale buď neštítí za cenu pozornosti bezostyšně lhát, nebo opravdu ztrácí zrak, což bych mu ale nepřál.

Pravda je taková, že žádné mapy, které by byly závazné pro zaměstnance Správy NP Šumava od 1. 6. 2017 a kde by byly vyznačené zóny přírodní a zóny přírodě blízké v rozsahu 51% z celkové rozlohy parku, neexistují.

Současné bezzásahové území, kde správa vůbec nezasahuje, se rozkládá na cca 24% území Národního parku Šumava. Současně platný management na území parku je účinný od 13. 3.2015, kdy byl vydán příkaz ředitele definující péči o NPŠ na dobu absence platného plánu péče. Ten nebyl do platnosti novely zákona přijat, proto ho nahradí v brzké době projednávání o tzv. zásadách péče a o nové zonaci.

Musím upozornit, a to nejenom pana Martana šířícího dezinformace, na fakt, že i kdyby v budoucnu po projednání nové zonace byl součet přírodní a přírodě blízké zóny 51% území NPŠ, tak to neznamená, že se na 51% procentech NPŠ nebude zasahovat.

Pokud by si pan Martan přečetl pořádně zákon, ve kterém jsou čtyři nové zóny srozumitelně popsány, včetně toho, co se v nich může a nemůže dělat z hlediska managementu, zjistil by, že v zóně přírodě blízké je možné zasahovat, a to třeba i proti kůrovci (konkrétně se jedná o paragraf 18).

Takže prosím šumavští občané, nechoďte zbytečně na územní pracoviště NP v Prášilech, Srní, Modravě, Borové Ladě, Českých Žlebech a Stožci. Tam totiž žádné mapy, které si „vysnil“ pan Martan, nenajdete.

Přeji Vám klidné a pohodové léto,

Richard Brabec