Zítra je Den Země. Slaví se po celé ČR třeba sběrem divoké zeleniny, výrobou kompostéru nebo poznáváním šelem

Zítra je Den Země. Slaví se po celé ČR třeba  sběrem divoké zeleniny, výrobou kompostéru nebo poznáváním šelem

Ke Dni Země se připojuje celý rezort životního prostředí i řada škol nebo spolků po celé ČR

Ekocentra [1] z celé republiky i na letošní Den Země[2] připravila řadu aktivit pro veřejnost. Jedná se zejména o vycházky do přírody, přednášky na environmentální témata, workshopy, ale i ochranářské aktivity.

Největší akcí u příležitosti Dne Země jsou Ekologické Dny Olomouc (EDO), které probíhají od 21. dubna do 1. května a každoročně je navštíví více než 20 tisíc lidí. V programu EDO najdete všechno od přednášek, diskuzí, vycházek či workshopů až k tradičnímu ekojarmarku.

Zajímavé workshopy v rámci Dne Země proběhnou také na brněnské Lipce, kde se bude vyrábět vermikompostér ze starých plastových kyblíků od barev a mléčných výrobků. Na Chaloupkách v Kněžicích připravili dílny na znovuvyužití vytříděného papíru – např. k výrobě ručního papíru. V Horažďovickém Proudu si návštěvníci na vlastní kůži vyzkouší aktivity, které zde běžně absolvují žáci škol při pobytových environmentálních výukových programech.

Patrně nejčastěji ekocentra na tento den organizují komentované vycházky do přírody. Za hadem hospodáříčkem (tedy užovkou stromovou) se můžete vypravit v ekocentru Veronica v Hostětíně, za nočními motýly ve Veselí nad Moravou s VIS Bílé Karpaty, za divokou zeleninou zase v Horním Maršově v ekocentru SEVER. Ve Vodním domě v Hulicích budou slavit Den Země společně s obojživelníky, kteří se právě v tento čas začínají rozmnožovat.

Již tradičně je Den Země v zoologických zahradách považován za zahájení sezóny. Zoo Liberec připravuje zajímavý program, interaktivní stanoviště, rukodělné aktivity. Do programu bude zařazena i výstava o invazivních druzích a projekce filmu Před námi potopa, na kterou Zoo získala vysílací práva od National Geographic Channels.

Den Země je často spojován s jarním úklidem a prvními aktivitami ochrany přírody v roce. V rámci Dne Země tak proběhne tradiční brigáda na pomoc přírodě v okolí Horní Krupé nebo ve Vraném nad Vltavou.

Ke Dni Země se tradičně připojují i národní parky a zpřístupněné jeskyně ČR. Tak například Střediska environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava organizují velké množství akcí ke Dni Země. Akce jsou organizovány třemi středisky EV – Vimperk, Kašperské Hory, Stožec s účastní se jich na 1 800 dětí. Hlavním tématem letošního roku všech akcí ke Dni Země jsou šelmy. Děti se hravými aktivitami naučí mnoho nového o těchto živočiších a především si uvědomí význam ochrany přírody pro šumavskou přírodu.

Správa Národního parku Podyjí ke Dni Země slavnostně otevřela venkovní výstavu velkoformátových fotografií České národní parky. Více zde.

Aktivity Krkonošského národního parku ke Dni Země najdete zde a Národního parku České Švýcarsko na tomto odkazu.

Celou řadu akcí v chráněných krajinných oblastech České rebuliky pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, více zde.

Akce ke Dni Země Zpřístupněných jeskyní ČR najdete zde. (JPG, 2 MB)

Poznámky:

[1] Ekocentra (střediska ekologické výchovy)

V České republice se za posledních 20 let vytvořila, i na evropské poměry unikátní síť ekocenter. Jejich snahou je učit, vzdělávat a informovat děti a dospělé o jedinečnosti, spletitosti a vzájemné závislosti všech složek životního prostředí. Ekocentra poskytují mnoha cílovým skupinám široký rozsah služeb v oblasti životního prostředí. Organizují environmentální programy pro a školy, vzdělávají a informují pedagogické pracovníky, informují a vzdělávají také veřejnost, pracovníky státní správy i komerčního sektoru v mnoha oblastech životního prostředí. Pořádají pro ně semináře, exkurze, informační akce, vydávají publikace. Přehled ekocenter v ČR je k dispozici na portálu www.ekocentra.cz.

[2] Den Země

První Den Země proběhl v roce 1970 ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích. V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně rozšířila do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů. Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. Více na www.denzeme.cz.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz