Výsledky šetření projektů OPŽP, u nichž byla v rámci zadávacího řízení použita losovací zařízení

Praha, 16. dubna 2014 –Ministerstvo životního prostředí v prvním čtvrtletí roku 2014 prověřilo všechny projekty OPŽP, u kterých byly v letech 2010–2013 v rámci tzv. užšího řízení vybíráni dodavatelé prostřednictvím losovacího zařízení. 88 projektů v celkové dotační hodnotě více než 5 mld. Kč prošlo ministerskou kontrolou. MŽP identifikovalo 14 projektů v hodnotě přes 1 mld. Kč, které vyhodnotilo jako netransparentní. Tyto projekty budou muset vrátit část dotace (tzv. korekce). Padlo i jedno trestní oznámení.

Nové vedení ministerstva a SFŽP identifikovalo 88 projektů v celkové výši podpory více než 5 mld. Kč, u nichž prověřilo, zda mohl být způsob výběru dodavatele v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Základním kritériem pro prověření projektů OPŽP bylo využití elektronického losovacího zařízení v rámci tzv. užšího výběrového řízení, které bylo u všech projektů administrováno externím dodavatelem.

„Od konce roku 2010 až do konce roku 2013 podporoval Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projekty, u nichž bylo pro systém výběru dodavatele použito elektronického losovacího zařízení. V této době již probíhala soudní kauza, která odhalila, že některá losovací zařízení umožňují netransparentní výběr, a tudíž jsou v rozporu se zákonem. Tehdejší vedení fondu ani ministerstva neudělalo žádné kroky, aby v té době velmi pochybnému způsobu výběru dodavatelů zabránilo. Naopak se projekty financovaly bez jakýchkoliv problémů,“ sdělil při zahájení dnešní tiskové konference ministr Richard Brabec.

Koncepce kontrolního listu

Ministerstvo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí vytvořilo kontrolní list, který vyhodnocuje, zda výběrové řízení projektu bylo, či nebylo řádně administrováno. Kontrolní otázky vycházejí primárně ze dvou rozsudků – Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu, které se týkaly elektronického losování a které definovaly konkrétní aspekty netransparentnosti v průběhu losování, a dále z povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. Patří mezi ně např. přítomnost notáře přímo u losování, účast uchazečů při losování, zda někdo z účastníků požádal o možnost prověření zařízení a jestli mu to bylo umožněno, zda někdo z účastníků požádal o výměnu čísel přidělených pro losování jednotlivým nabídkám a jestli mu to bylo umožněno a jak byly vypořádány případné pochybnosti o průběhu losování ze stran účastníků.

Zjištění MŽP

Na základě kontrolního listu, kterým Státní fond životního prostředí prověřil všechny podezřelé projekty, ministerstvo identifikovalo 13 projektů (viz příloha), kde bylo losování vyhodnoceno jako netransparentní. Organizátor VZ nevyhověl u těchto losování např. možnosti prověřit zařízení, nebo u nich účastníci vyjádřili pochybnosti o průběhu losování a zadavatel se jimi nezabýval. U těchto projektů požaduje ministerstvo uplatnění korekce ve výši 10 nebo 25 %. U jednoho projektu (Dostavba a rekonstrukce vodní sítě Úvaly) hrozí vrácení dotace v plné výši (tedy 100% korekce) a v souvislosti s tímto losováním podalo již ministerstvo trestní oznámení na neznámého pachatele k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. U tohoto projektu se vylosovaná čísla v testovacím i ostrém provozu naprosto shodovala. Pokud bude orgány činnými v trestním řízení prokázáno spáchání trestného činu, bude projektu odebrána celá dotace týkající se předmětné veřejné zakázky.

Korekce a jejich tvorba

Výši korekcí určila Evropská komise. V případě netransparentního losování stanovila uplatnění 25% korekce (z celkové ceny veřejné zakázky) u nadlimitních zakázek a 10% u podlimitních zakázek. V případě, že by byla prokázána úmyslná manipulace s výsledkem losování, požaduje EK 100% korekci.

Korekce a co dál?

Výsledky zjištění MŽP byly již zaslány k dalšímu prošetření na Ministerstvo financí ČR a finanční úřady. Všechny projekty budou dále předány k prověření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě jednoho projektu bylo podáno trestní oznámení.

„Situace je zcela nepochybně velmi vážná. Vzhledem k výši korekcí, které budeme uplatňovat prostřednictvím finančních úřadů, může dojít k zásadnímu ohrožení některých projektů, které jednotlivé obce realizují. Zadavatel, tedy obec, byl však povinen zajistit transparentnost a zákonnost veřejné zakázky, svěřením realizace zadávacího řízení jiné osobě se této povinnosti ve vztahu k finančním dotacím nezbavil,“ doplnil ministra náměstek pro fondy EU Jan Kříž.

„Zároveň tak apelujeme na orgány činné v trestním řízení, aby dále prošetřily všechny zmíněné projekty. K tomu jsme jim zaslali potřebné podklady a jsme připraveni s policií intenzivně spolupracovat,“ zakončil tiskovou konferenci ministr Brabec.


Přílohy:

Koncepce kontrolního listu (PDF, 162 kB) Kontrolní list (PDF, 51 kB)

Petra Roubíčková, tisková mluvčí
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 382 nebo 267 122 534
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz