Rozšiřování spolupráce českých expertů v Latinské Americe

Rozšiřování spolupráce českých expertů v Latinské Americe

Dne 26. března 2018 se na MŽP setkal náměstek ministra Vladislav Smrž s ředitelem Národního plánovacího úřadu Kolumbie Luisem Fernandem Mejíou. Tato instituce v Kolumbii řídí investice a realizuje vládní plány a programy mj. také v environmentální oblasti. Z tohoto důvodu byli k jednání u kulatého stolu přizváni také zástupci českých firem a institucí, které již působí v regionu Latinské Ameriky a mají zájem o spolupráci s kolumbijskými partnery. Své nabídky zde prezentovali Česká geologická služba, Karlova Univerzita, Smíšená obchodí komora Česko-Tichomořská Aliance (ČESTA) a Photon Water Technology.

Jedním z témat, které kolumbijské partnery zaujalo, byla nabídka české expertizy v oblasti čistění vod s využitím obnovitelných zdrojů energie, konkrétně solární energie. Jedná se o vhodné řešení pro malé komunity v odlehlých oblastech. Kolumbie dlouhodobě patří mezi celosvětové průkopníky čistých energií a zásobování vodou je aktuálním tématem zejména v oblastech dříve ovládaných gerilou FARC. Dalšími tématy setkání byly například kvalita vzduchu, omezování spotřeby plastů či geomorfologická analýza terénu, ve které ČR patří ke světové špičce.

Kontakt pro média:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz