MŽP zveřejnilo aktualizovanou Příručku pro ohlašování do IRZ za rok 2014

Příručka pro ohlašování představuje základní odborný podklad pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Obsahuje všechny důležité informace – legislativní rámec ohlašování, rozsah IRZ, způsob ohlašování, způsob získávání údajů pro ohlašování a rovněž celou řadu praktických příkladů.

Dovolujeme si v této souvislosti opět upozornit na některé drobné změny, které jsme již avizovali na počátku ohlašovacího období.

Formulář pro ohlašování do IRZ doznal následujících změn oproti svému předchůdci:

* Aktualizován přehled mezinárodních a národních norem a rovněž byla upravena hierarchie výběru položek vztahujících se k metodám a metodikám.

* Upraven seznam činností E-PRTR v návaznosti na aktuální stav zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění. Vzhledem k rozdílům v seznamech činností u obou předpisů (tj. zákon o integrované prevenci a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006) je v některých případech nutné odpovídající činnosti zvolit manuálně, jelikož je nelze automaticky spárovat.

* Přidáno nepovinné pole pro vložení údaje o množství úniků a/nebo přenosů látky benzo(a)pyren. Toto pole se automaticky objeví po výběru polycyklických aromatických uhlovodíků. Ačkoliv je vyplnění pole, jak bylo zmíněno výše, zcela dobrovolné, Ministerstvo životního prostředí velmi uvítá jeho vyplnění v případě, že je ohlašovateli takový údaj k dispozici bez dalších dodatečných finančních nákladů.

Oproti předchozí verzi příručky, která byla k dispozici v omezeném nákladu i na CD nosiči, je letos příručka k dispozici výhradně v elektronické podobě (formát PDF). Rovněž do budoucna již nepočítáme s vydáváním verzí na CD nosiči, což se týká i Souhrnné zprávy.

Výše uvedenou příručku lze v elektronické podobě stáhnout na tomto odkazu.

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz