Vyšlo zářijové číslo Věstníku MŽP

Vyšlo zářijové číslo Věstníku MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP. V pořadí šestá částka v tomto roce obsahuje:

  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Marschnerova louka
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Stráně Hamerského potoka
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • Sdělení sekce státní správy MŽP k metodické pomůcce vydané Ministerstvem pro místní rozvoj pro stavební úřady k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na základě závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody a zajištění informovanosti ekologických spolků o těchto řízeních
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.