Nové číslo Věstníku MŽP právě vychází

Nové číslo Věstníku MŽP právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. V pořadí pátá částka v tomto roce obsahuje:

  • Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci
  • Společný metodický pokyn MŽP a Státního pozemkového úřadu ze dne 1. července 2021, č. j. MZP/2021/610/2560 a č. j. SPU 242254/2021.
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.