Únorový Věstník MŽP právě vychází

Únorový Věstník MŽP právě vychází

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách další číslo Věstníku MŽP. Obsahem druhé částky Věstníku je:

  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Sluneční stráň
  • Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní rezervace a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Milovická stráň
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o opravě textu v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020, vyhlášených ve Věstníku MŽP 2021, částce 1
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.