MŽP vydalo první číslo Věstníku v novém roce

MŽP vydalo první číslo Věstníku v novém roce

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách lednové číslo Věstníku MŽP, jehož obsahem je:

  • Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí a aktualizaci záchranných programů pro zvláště chráněné kriticky ohrožené druhy
  • Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
  • Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.