Úplná pravidla soutěže z 1.11.2021

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Česká republika – Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10, Praha, IČ: 00164801 (dále jen „organizátor“).

2. Doba konání soutěže

Soutěž probíhá na profilu organizátora na portálu Facebook 1. 11. 2021 od 10:00 do 23:59 hodin.

3. Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Okamžikem zaslání odpovědi na soutěžní dotaz prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem na portálu Facebook se dotyčný účastní soutěže, stává se soutěžícím a uděluje svůj souhlas s těmito pravidly, která se zavazuje současně dodržovat. Účast v soutěži není zpoplatněna a účastníkům soutěže, resp. soutěžícím nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži ani na výhru.

4. Mechanika soutěže/hodnotící kritéria

Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že prostřednictvím komentáře s fotografií pod soutěžním příspěvkem na portálu Facebook odpoví na soutěžní dotaz. Každý soutěžící může ze svého vlastního profilu na Facebooku do soutěže přidat maximálně jeden komentář s jedinou odpovědí na soutěžní otázku a může vyhrát pouze jednu cenu. Zašle-li soutěžící do soutěže více než jednu soutěžní odpověď, bude ze soutěže vyřazen.

Úkolem soutěžícího je přidat komentář s fotkou pod soutěžní příspěvek a odpovědět tak na soutěžní otázku: „Jak pečujete o přírodu ve svém okolí?“

Uspět v soutěži může jen soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku vylosují zástupci Samostatného oddělení tiskového a PR jako jednu z 10 výherních, a to ze všech komentářů přidaných pod soutěžní příspěvek od 10:00 do 23:59 hodin a splňujících podmínky soutěže. Výherci budou vybráni pouze ze soutěžících, kteří řádně a včas odpověděli na soutěžní otázku a jejichž odpověď na soutěžní otázku je skutečně péčí o přírodu.

5. Výhry v soutěži

Výhrou v soutěži je látková taška, opakovaně použitelná láhev, opakovaně použitelný kelímek a látkový sáček na ovoce, zeleninu či pečivo. Tento balíček věcí získá každý z 10 vylosovaných soutěžících.

Výběr výherců proběhne hodnocením ze strany zástupců Samostatného oddělení tiskového a PR. Oceněno bude 10 vylosovaných soutěžících ze všech, kteří řádně a včas odpoví na soutěžní otázku. Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru.

6. Podmínky získání výher

Organizátor bude kontaktovat výherce prostřednictvím zprávy zaslané z profilu MŽP na Facebooku s výzvou o uvedení jeho adresy v reakci na tuto zprávu, a to do 10 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude soutěžící na výzvu po dobu 7 dnů reagovat poskytnutím informace o své adrese, propadá výhra ve prospěch organizátora, tj. cena se nikomu neudělí. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře nebo ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně poskytovatele poštovních služeb. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora. Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR a to nejpozději do 3 týdnů od ukončení soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Osobní údaje

Organizátor systematicky neshromažďuje, nezpracovává a nespravuje osobní údaje soutěžících. Výherci berou na vědomí, že organizátor bude po dobu archivace uchovávat jejich kontaktní údaje. K osobním údajům mají výherci práva, jejichž kompletní výčet najdou v nařízení GDPR.

8. Ostatní ustanovení a podmínky

Soutěžící je povinen účastnit se soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku. Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat erotické či vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy či zakládat podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání. Veškeré takovéto komentáře budou vyloučeny ze soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku. Účast či výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž je organizována a spravována organizátorem a sociální síť Facebook je pouze využívána coby platforma pro účast v soutěži, přičemž pravidla této platformy se uplatňují jak na organizátora, tak i soutěžící.

Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace primárně organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Organizátor neodpovídá za nakládání s osobními daty ze strany společnosti Facebook, Inc. a společnosti Facebook Ireland Ltd. ani za další důsledky aplikace pravidel pro využívání Facebook. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz