Vychází druhé číslo Novinek o projektu Jedna příroda

Vychází druhé číslo Novinek o projektu Jedna příroda

Spolu s ukončením první fáze projektu Jedna příroda vydáváme další číslo Jedna příroda projektu, které přináší informace o jeho nových výstupech a výsledcích aktivit.

Jedním z posledních výstupů je zpracování metodiky Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody o komunikaci s vlastníky a uživateli v chráněných územích, kterou zpracovali pracovníci Centra pro otázky životního prostředí (COŽP) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „Vnímáme, že vzájemná spolupráce a komunikace různých aktérů důležitých pro ochranu přírody je v projektu Jedna příroda zásadní. Snažili jsme se proto vytvořit metodiku, která bude dobře shrnovat různá doporučení a ukazovat stávající dobrou praxi. Její vznik se opíral o rozhovory s pracovníky ochrany přírody, věříme tedy, že metodika bude pro pracovníky ochrany přírody užitečná a široce používaná,“ shrnuje Bronislav Farkač z COŽP UK, který se na vzniku metodiky podílel.

Stejně jako loňský rok provází i letos aktivity projektu Jedna příroda omezení vyvolaná pandemií covid-19. Přesun osobních setkání do online prostoru se stal běžnou součástí například při jednáních se zástupci institucí klíčových při hodnocení ekosystémových služeb. I jedna z největších mezinárodních prezentací projektu na třetí evropské konferenci Partnerství pro ekosystémové služby s podtitulem Věda o ekosystémových službách, politika a praxe tváří v tvář globálním změnám v estonském Tartu se uskutečnila převážně online. Zástupci z různých zemí včetně České republiky diskutovali o současných trendech výzkumu ekosystémových služeb a jejich využití v praxi, a to především s ohledem na stále významný vliv člověka na ekosystémy v podobě nejen jejich přetváření či klimatické změny, ale rovněž ochrany přírody. V mnoha evropských zemích pokročilo hodnocení ekosystémových služeb na národní úrovni. „Pro projekt Jedna příroda je velmi důležité být v kontaktu s mezinárodním děním, jako jsou procesy hodnocení a mapování ekosystémových služeb v ostatních evropských státech a předávání zkušenosti z podobných projektů, což vhodným způsobem zprostředkují mezinárodní akce a sítě jako je právě Partnerství pro ekosystémové služby,“ podotýká členka projektového týmu Davina Vačkářová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, která společně s dalšími kolegy představila na konferenci přístup k mapování a hodnocení ekosystémových služeb. Zároveň byl představen záměr ustanovit v České republice Národní platformu pro ekosystémové služby, jejíž hlavní rolí bude umožnit koordinaci hodnocení služeb ekosystémů a sdílení zkušeností s využitím tohoto konceptu v praxi mezi experty, ochranou přírody a hospodařením s přírodními zdroji.

Do virtuálního prostoru naopak nelze přenést zajištění desítek opatření v chráněných územích soustavy Natura 2000, které se i letos díky projektu daří úspěšně provádět. Jedním z nich je například pastva náhorního skotu v evropsky významné lokalitě Rašeliniště Jizerky, která napomáhá ochraně tamějších druhově pestrých květnatých luk. Stádo o 14 kusech skotu, spásá silně degradované území na co nejnižší možnou výšku travin od začátku letošního září. Díky narušení drnu dochází k podpoře růstu vzácných druhů mj. prhy arniky, všivce lesního, hořce, zvonku či jestřábníku. Další číslo Novinek projektu Jedna příroda bude vydáno v prvním čtvrtletí roku 2022.

Více informací lze nalézt na stránkách projektu Jedna příroda.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz