Vojenské lesy zahájily stavbu Domu přírody v Brdech

Vojenské lesy zahájily stavbu Domu přírody v Brdech

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) dnes zahájily stavbu Domu přírody Brd, který vyroste v areálu loveckého zámečku Tři trubky nad Strašicemi. Práce na návštěvnickém centru nejmladší chráněné krajinné oblasti v ČR, v němž turisté po dokončení najdou rozsáhlou expozici o středočeských horách, jejich historii, legendách, ale i slavných obyvatelích - o Brdech civilních i vojenských, dnes poklepáním základního kamene odstartovali společně s ředitelem VLS Petrem Králem ministr životního prostředí Richard Brabec, náměstek ministra obrany Lukáš Klučka a zástupci místní samosprávy.

Dům přírody v areálu ikonické historické stavby na soutoku říčky Klabava a Třítrubeckého potoka v chráněné krajinné oblasti Brdy postaví hospodářský správce této lokality Vojenské lesy a statky ČR. Náklady projektu jsou plánovány na 80 milionů korun, až osmdesát procent by měla pokrýt dotace z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie.

„Resort obrany tím plní slib, který dal v roce 2016, kdy byl zrušen vojenský újezd Brdy a lokalita se otevřela veřejnosti,“ připomněl ministr obrany Lubomír Metnar, jehož resort je zakladatelem Vojenských lesů a statků.

Expozice bude umístěná v exteriéru areálu loveckého zámečku Tři trubky u Strašic, zejména v jeho hospodářských budovách, samotné hlavní historické budově zámečku, kde pobývali prezidenti Masaryk nebo Beneš se však vyhne.

„Spravovat celkem 24 chráněných krajinných oblastí znamená pro naši rezortní organizaci Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR věnovat se také osvětě, bez níž by ochranu přírody nešlo úspěšně realizovat. Domy přírody jsou jedinečnou formou komunikace s veřejností a stávají se přirozenou vstupní branou do jednotlivých chráněných území. Dům přírody Brd bude v pořadí již čtrnáctý a s ohledem na atraktivitu této lokality věřím, že si jej po výstavbě zhruba za dva roky návštěvníci oblíbí a budou se vracet za jeho výstavami, interaktivní expozicí, do multifunkčního sálu nebo skanzenu,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dům přírody bude po dokončení nabízet prostory pro expoziční, vzdělávací a volnočasové aktivity. Obnovena bude také bývalá vodní elektrárna v expoziční funkci a po okolí bude umístěn mobiliář pro venkovní aktivity především pro děti. Okolím povedou nové pěší cesty.

„Brdy zde budou od počátku prezentovány jako tajemný, drsný a krásný ostrov přírody uprostřed jinak civilizačním ruchem intenzivně přetvořené kulturní krajiny středních Čech a Plzeňska. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, počítáme s tím, že by Dům přírody Brdy měl otevřít brány prvním návštěvníkům v roce 2023,“ dodal ředitel VLS Petr Král.

Ředitel Král s minstrem Brabcem, náměstkem ministra obrany Lukášem Klučkou, náměstkem hejtmanky Plzeňského kraje Pavlem Karpíškem a starostou Strašic Jiřím Hahnerem v rámci zahájení stavby vysadili u příjezdové cesty k Třem Trubkám také alej stromů.

Další informace a vizualizaci najdete na stránkách Vojenských lesů a statků.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz