Brewerův spektrofotometr ČHMÚ začal sledovat na Islandu ozonovou vrstvu

Brewerův spektrofotometr ČHMÚ začal sledovat na Islandu ozonovou vrstvu

Brewerův spektofotometr měří spektrální intenzity ultrafialového slunečního záření. Z těchto údajů se počítá nejen množství celkového ozonu v atmosféře, ale i intenzita tzv. erytemového ultrafialového záření nebo hodnoty UV-indexu. Naměřené hodnoty celkového ozonu jsou důležité z hlediska celosvětového monitoringu stavu ozonové vrstvy, ale např. i pro kalibraci satelitních měření ozonu v atmosféře. Pro veřejnost jsou pak důležité naměřené hodnoty UV-indexu, zejména z hlediska ochrany obyvatel před vysokými intenzitami UV záření.

Spetrofortometr měřil v letech 2010–2020 na argentinské stanici Marambio v Antarktidě. Po skončení projektu putoval přístroj zpět na Solární a ozonovou observatoř ČHMÚ v Hradci Králové, kde byl zkontrolován, kalibrován a připraven pro další měření. Od 12. 8. 2021 měří spektrofotometr v Reykjavíku na Islandu. Měření je finančně podpořeno Ministerstvem životního prostředí a probíhá ve spolupráci s Islandskou meteorologickou službou. Měření je příspěvkem České republiky k monitoringu ozonu a UV záření v severních subpolárních oblastech a tím k plnění závěrů Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Výsledky měření jsou průběžně zveřejňovány na webovém portálu ČHMÚ.

  • Podrobnosti měření a umístění spektrofotometru (PDF, 58 kB)
  • Tiskové oddělení MŽP
    tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
    e-mail: tiskove@mzp.cz