MŽP vydává osvětlovací příručku pro obce, projektanty i občany

MŽP vydává osvětlovací příručku pro obce, projektanty i občany

Ministerstvo životního prostředí vydává novu pomůcku pro obce, ale i další zájemce, kteří chtějí omezit světlené znečištění ve městech a jejich okolí. Jednoduchá osvětlovací příručka je aktualizací příručky pro obce z podzimu 2017. Nově se vedle veřejného osvětlení zabývá i možnostmi šetrného svícení ve venkovním prostoru obecně. Příručka vznikla s přispěním členů meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění.

V dokumentu najdou zástupci obcí, projektanti, provozovatelé soukromého osvětlení, ale i občané řadu informací o tom, co je světelné znečištění, jaké má zdravotní rizika, dopady na přírodu, pozorování hvězdné oblohy, plýtvání energií či bezpečnost. Příručka pomůže vybrat to nejvhodnější osvětlení, zorientovat se ve správném nastavení a možných parametrech osvětlení. Popisuje jednoduchá pravidla, jak svítit co nejefektivněji a zároveň minimalizovat negativní vlivy světla během noci na přírodu i obyvatele, a také možnosti, jak se bránit světelnému znečištění, či rušivému světlu.

Obecné zásady šetrného osvětlování

  1. Sviťte jen tam, kde je potřeba. Nesviťte lidem do oken, do okolní krajiny ani na oblohu, neosvětlujte stromy a vodní plochy
  2. Sviťte pouze dolů, používejte svítidla vhodná pro danou situaci a nenaklánějte je. Dobře zvažte, kam je nejlepší svítidla nainstalovat.
  3. Nesviťte zbytečně silně a využívejte možnosti světlo ztlumit, když je malý provoz. Pokud není osvětlení potřeba, vypněte ho nebo ztlumte na minimum.
  4. Používejte teplé odstíny světla. Teplota chromatičnosti by neměla přesahovat 2700 K.
  5. Po projektantovi a dodavateli požadujte šetrné osvětlení.

Jednoduchá osvětlovací příručka (PDF, 14 MB)

Seminář k světelnému znečištění

Světelnému znečištění se věnuje nadcházející Webinar Light Pollution 2021, který se bude konat v pátek 14. května od 10 do 12 hodin jako partnerská akce EU Green Week. V rámci akce budou představeny zajímavé projekty, které se věnují problematice světelného znečištění.

Více informací o něm najdete i na FB stránce Světelné znečištění.

K poslechu přednášek se může připojit každý v aplikaci Webex.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz