Komentář k prodloužení povolení k těžbě na dole Turów

Komentář k prodloužení povolení k těžbě na dole Turów

Česká republika s prodloužením těžby na dole Turow nesouhlasí, těžba na Turówě ohrožuje naše občany, naši vodu a naše životní prostředí. Polsko nás do tohoto navazujícího řízení vůbec nepustilo, jedná se o výsledek navazujícího řízení na mezinárodní proces EIA, který probíhal od roku 2015, ke kterému ČR vydala nesouhlasné stanovisko, a který Česká republika také následně zažalovala.

Platí, že ČR podala na postup Polska žalobu, která je aktuálně u Soudního dvora EU, a vzhledem k tomu, že současná těžba na Turowě probíhá protiprávně, požádali jsme Soudní dvůr EU o její pozastavení do doby, než o žalobě soud rozhodne. Zatím na rozhodnutí soudního dvora EU čekáme.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz