Vychází vánoční Zpravodaj MŽP, tentokrát věnovaný dětem a envivzdělávání

Vychází vánoční Zpravodaj MŽP, tentokrát věnovaný dětem a envivzdělávání

Vánoce patří na prvním místě dětem, nejinak je tomu ve vánočním Zpravodaji MŽP. Z výzkumu Nadace proměny, publikovaného před čtyřmi lety, vyplynulo, že české děti tráví v průměru denně necelé dvě hodiny venku, ale více než čtyři hodiny u různých médií. Jak by tomu asi bylo, kdyby se výzkum provedl v tomto roce?

Letošní rok byl pro všechny velice náročný a možná jsme rádi, že se chýlí ke konci. Ve všech těch změnách a při různých omezeních zůstala příroda a životní prostředí jistotou, která nám dodávala sílu, zlepšovala náladu, kondičku a imunitu. Období distanční výuky a home officů spojených pupeční šňůrou s počítači bylo tak náročné zejména pro děti a jejich rodiče.

Poslední číslo letošního Zpravodaje proto věnujeme ekologické výchově, vzdělávání a osvětě, které jsou neodmyslitelnou součástí práce MŽP.

Rozhovor s ředitelem centra TEREZA Petrem Danišem otevírá nové obzory pro školní výuku venku a nabízí některé výukové materiály, které vycházejí z jejich 40ti leté zkušenosti s prací s dětmi, pedagogy i rodiči. Také zajímavé porovnání několika generací dětí z pohledu dlouholetého pedagoga a vedoucího ekologického centra SEVER Jiřího Kulicha. Zpravodaj přináší i Nápadník na venkovní hry, jak si povídat o suchu nebo možnost zapojit se na místní úrovni a osobně do napravování změn klimatu. Reportáž o lesních mateřských školách dává nahlédnout do světa, kde se děti stávají odolnými, zvídavými, kreativními a zdravě samostatnými. Můžete také zjistit, že s podporou a dotací MŽP se dají budovat dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu. Všechny tyto aktivity MŽP podporuje a pomáhá rozvíjet.

“Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je významnou součástí práce našeho rezortu, pro léta 2016-2025 mají v nich prioritu témata jako příroda, místo-sídlo-krajina, udržitelná spotřeba a klima v souvislostech. Podporujeme rozvoj znalostí, dovedností a myšlení pro environmentálně odpovědné jednání lidí, ať už jsme dětmi, každodenními spotřebiteli, svátečními turisty, vlastníky pozemků, zemědělci, lesníky, majiteli továren, to je jedno. Vyspělá společnost umí zacházet s přírodou a přírodními zdroji se znalostí a citem, patří to k její kultuře a zvyšuje to její šance na příznivou budoucnost,” dodává ministr Richard Brabec.

Přejeme sobě i vám, aby se tento Zpravodaj stal pro všechny dobrou inspirací do nového roku.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz