Ministerstvo životního prostředí bude přísněji vyhodnocovat dovozy některých odpadů do ČR

Ministerstvo životního prostředí bude přísněji vyhodnocovat dovozy některých odpadů do ČR

Od počátku roku 2021 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech. V souvislosti s tím se objevují informace o dopadech nové legislativy na různé odvětví odpadového hospodářství, které Ministerstvo životního prostředí velmi intenzivně vyhodnocuje.

Objevily se například zprávy o kolapsu třídění plastových odpadů v obcích kvůli zákazu skládkování zbytků po třídění plastů, pokud nejsou splněna kritéria definovaná novým zákonem. Hovořit o kolapsu třídění plastových odpadů považuje MŽP za nekorektní. Příslušné ustanovení nového zákona má zabezpečit, aby skládky nekonkurovaly recyklačním zařízením a aby byla reálně naplňována dlouhodobě platná hierarchie nakládání s odpady. Tím se může zajistit vyšší míra recyklace plastových odpadů než doposud. Zároveň je tento požadavek uveden ve směrnici o skládkách odpadů, takže se jedná o povinnost vyplývající z evropské legislativy. Opatření bylo dlouhodobě známo a příslušné kapacity měly dostatek času na přípravu.

Vzhledem k významně přísnějšímu nastavení nového odpadového zákona bude MŽP využívat všechny zákonné možnosti, které jsou k dispozici podle evropské legislativy z hlediska preference odpadů vznikajících na území České republiky před odpady dováženými tak, aby bylo zajištěno optimální prostředí pro české subjekty k plnění jejich povinností vyplývajících ze zákona.

MŽP také zásadně podporuje vznik recyklačních zařízení a kapacit prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V této podpoře bude MŽP pokračovat i v novém programovacím období 2021-2027.

Kontakt pro média
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz