Podklady pro Uhelnou komisi se aktualizují. S ohledem na jednací řád se příští zasedání uskuteční 4. prosince

Podklady pro Uhelnou komisi se aktualizují. S ohledem na jednací řád se příští zasedání uskuteční 4. prosince

Ministři Karel Havlíček a Richard Brabec se jako předsedové Uhelné komise dohodli na posunutí termínu jednání, a to z původně plánovaného 26. listopadu na pátek 4. prosince.   

Důvodem je další aktualizace podkladů, na jejichž základě má komise při nejbližším jednání rozhodnout o znění scénáře útlumu uhlí v ČR, který doporučí vládě. Členové Uhelné komise díky změně termínu tak budou mít v souladu s jednacím řádem potřebný čas na prostudování všech materiálů. 

Kontakt pro média
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz