Vyjádření MŽP ke změnám v oddělení CITES České inspekce životního prostředí

Vyjádření MŽP ke změnám v oddělení CITES České inspekce životního prostředí

Avizovaný odchod pracovníků oddělení CITES v návaznosti na organizační změnu ČIŽP, kterou ohlásil ředitel Geuss, řešilo v posledních měsících i MŽP. S organizační změnou státní tajemník MŽP Jan Landa ani ministr Brabec nesouhlasili pro její nesystémovost a ředitel České inspekce životního prostředí ji tak následně stáhl. Pracovníci oddělení CITES se i přesto rozhodli z ČIŽP odejít.

Ministr životního prostředí Richard Brabec se zástupci oddělení CITES jednal o celé věci osobně. S odcházejícími pracovníky diskutoval možnost budoucí spolupráce s MŽP ve specializovaných otázkách "wildlife crime", tedy kriminality spojené s chráněnými druhy, neboť právě to je ta část CITES agendy, ve které jsou pracovníci mimořádně úspěšní, zdatní a o jejich odborné i prezentační schopnosti nechce rezort přijít.

Vyjádření ministra Brabce:
„Ředitel každé rezortní organizace je odpovědný za zajištění všech svých agend, proto jsem řediteli ČIŽP uložil urychlené vypracování návrhu zajištění této agendy na inspekci od nového roku s tím, že MŽP v průběhu následujících měsíců zkontroluje, zda je v této oblasti ČIŽP odborně i personálně zajištěna. Odchod pracovníků z oddělení CITES na ČIŽP mě mrzí, jednal jsem s nimi osobně a hovořili jsme i o možnosti, že by naše spolupráce v nějaké formě na specializovaných otázkách kriminality v oblasti chráněných druhů mohla pokračovat, což zúčastnění kvitovali. O odborníky na tuto specializovanou problematiku tak rezort nemusí přijít, a to je to, co je důležité.“

Kontakt pro média
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz