Reakce MŽP na zavádějící informace médií o přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci

Reakce MŽP na zavádějící informace médií o přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci

Vláda vzala 14. října na vědomí průběžnou informaci Ministerstva pro místní rozvoj o přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, jehož existence je úvodní podmínkou čerpání prostředků z nového finančního nástroje EU na podporu přechodu uhelných regionů na čistou ekonomiku - tzv. Fondu pro spravedlivou transformaci. Závazná legislativa k Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) však nebyla ještě na EU úrovni finalizována, proto i Plán spravedlivé územní transformace pracuje v tuto chvíli se značnou mírou nejistoty v několika oblastech. Součástí vládního materiálu předloženého pro informaci je aktuálně také seznam potenciálních projektů ze všech tří uhelných krajů, které mapují připravenost a absorpční kapacitu krajů na čerpání z FST. Projekt společnosti Lovochemie, která v Ústeckém kraji působí, byl jedním z více než stovky projektů, které shromáždil Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten oslovil podniky, obce, akademické i výzkumné organizace a další, aby předložily co nejširší seznam projektů, které by se mohly věcně týkat případné podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Reálný výběr projektů ke schválení bude procházet přes několik stupňů a, to především, u velkých projektů se k němu na úplném počátku bude vyjadřovat Evropská komise. Ze zmíněného Fondu budou moci čerpat i velké firmy, za jakých podmínek, bude známo až po přijetí závazné legislativy na úrovni EU. Jinými slovy, Evropská komise bude rozhodovat o tom, jaké konkrétní projekty jakých velkých firem bude podporovat z nového evropského dotačního programu Fond pro spravedlivou transformaci. Teprve poté se budou předkládat českým úřadům konkrétní projekty k hodnocení, časově nejdříve v 1. polovině roku 2022.

Kontakt pro média
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz